FOREDRAG

Foredrag, musik og fortællinger om Aakjær og Jenle

 

Vi har kendskab til rigtig mange foredragsholdere og musikarrangører, der har Aakjær på programmet. Det er vigtig for os at have et overblik over disse personer, da mange af vore selskaber før de kommer på Jenle, har hørt et foredrag eller har sunget Aakjærsange derhjemme og derefter besøger os.

 

Holder du foredrag eller laver musikarrangementer, eller har du kendskab til personer, der laver musikarrangementer eller holder foredrag om Jenle og/eller Nanna og Jeppe Aakjær samt Esben Aakjær og Solvejg Bjerre, vil vi gerne have kontakt med personerne.

 

En del af disse personer er også rejsearrangører, der laver ture til egnen omkring Jenle og besøger de steder, hvor Aakjær har opholdt sig.

 

Aakjær er også kendt for sin kærlighed til dialekterne Fjandbo- og Sallingbomål. Vi mærker den generelle interesse, der er for dialekterne i disse år. Aakjærselskabet har derfor dannet en lille gruppe, der beskæftiger sig med Aakjærs to hoveddialekter. Interessen for dialekterne kan være lige fra anvendelse i dagligdagen til den rigsdansktalendes forståelse af sit modersmål. Der er altså mange tilgange til dialekterne.

 

En skandinavisk undersøgelse har vist, at de norske børn har et mere 'vågent sprogøre' end svenske og danske børn. Begrundelsen er at dialekter i Norge anvendes og er socialt accepteret. De norske tilstande vil vi gerne overføre til Danmark.

Vi har derfor også foredragsholdere, der har Aakjærs dialekt på programmet.

 

Foredragsholderne og musikarrangørerne kommer fra det meste af Danmark. Vi vil forsøge at opbygge et net af personer fra hele landet, som man kan rette henvendelse til.

 

Samtidig er det vigtigt at understrege, at Aakjærselskabet ikke påtager sig ansvar for kvaliteten af arrangementet. Vi kan heller ikke påtage os, at aftale priser osv. Vi formidler kun gennem hjemmesiden her!!

 

Vi har også kendskab til, at nogle af disse personer arrangerer ture til Jenlefesten, der hvert år afholdes den første søndag i august.

 

Ruth Dein har været med i Aakjærselskabets dialektgruppe gennem mange år. Hun gør en ære ud af, at hun ikke holder foredrag, men fortæller.

Aakjærselskabet er et litteraturselskab, der hører til blandt Europas største.

Vi følger forfatteren Jeppe Aakjærs intentioner om, at litteraturen skal være aktiv for social og økonomisk retfærdighed samtidig med kampen for naturbeskyttelse, som forudsætning for et bæredygtig demokrati.

Aakjærselskabet

Jenlevej 6, 7870 Roslev, Danmark

+45 24 26 00 25