Vredens Børn

VREDENS BØRN

Vredens børn (1904)

 

Romanen har forord af Henning og Vinnie Linderoth, der sætter romanen ind i en tids-ramme. Romanen skildrer drengen Pers vej fra han som 11-årig forlader hjemmet for at blive fæstet hos en bonde til han, som voksen, bryder op og rejser til Amerika. Per gennemløber i romanen landproletariatets tre stadier: først er han hyrdedreng med tæsk og gennemblødte klæder, dernæst er han tjenestekarl med hvad det indebærer af uhumske værelser og drikfældige kolleger og endelig bliver han daglejer, som var det højeste fattigfolks børn kunne drive det til.

 

I Vredens børn optræder en ilderjæger Goj, han overbeviser Per om socialismens nød-vendighed, og da Per bliver socialist er det ikke mere muligt for ham at blive fæstet hos nogen bonde. Per liv tager også en dramatisk drejning, da hans forældre brænder inde, fordi storbonden har underbundet stråtaget over døren med sime i stedet for metaltråd, som loven ellers foreskrev.

 

Romanen satte gang i debatten og den er formentlig den danske roman, der har udløst størst politisk furore. Der blev trykt mere end tusind avisartikler, der enten fordømte Aakjær på det kraftigste eller som tog det at være tyende op til politisk debat. Der blev stif-tet en tyendeforening (Carl Westergaard) og sagen kom op på i rigsdagen. Det førte til nedsættelse af en tyendekommission og lovgivning på området. Aakjær blev tilbudt en plads i denne kommission men afslog. I stedet blev det journalisten Peter Sabroe, der trådte ind. Han havde gennem foredrag og aviser talt om børns elendige forhold på lan-det, hvilket havde været inspiration for Aakjær til Vredens børn.

 

Aakjærselskabet er et litteraturselskab, der hører til blandt Europas største.

Vi følger forfatteren Jeppe Aakjærs intentioner om, at litteraturen skal være aktiv for social og økonomisk retfærdighed samtidig med kampen for naturbeskyttelse, som forudsætning for et bæredygtig demokrati.

Aakjærselskabet

Jenlevej 6, 7870 Roslev, Danmark

+45 24 26 00 25